Customs Documents

HS-kodekategorier

Levende dyr

Vegetabilske produkter

Animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedt og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedte spisefedt; dyrlig eller vegetabilsisk voks

Tilberedte fødevarer; drikkevarer, spriter og edike; tobak og fremstillede tobakserstatninger; produkter, også indeholdende nikotin, beregnet til inhalation uden forbrænding; andre nikotinindholdende produkter beregnet til indtag af nikotin i den menneskelige kropp

Træ og trævarer; trækul; kork og varer af kork; fremstillinger af halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvvare og fletarbejde

Mineralske produkter

Produkter fra de kemiske eller tilsættede industrier

Plast og varer heraf

Rå huder og skind, læder, plsskind samt varer deraf; sadelmari og seler; rejsevarer, håndtasker og lignende beholdere; artikler af dyretarme (andre end silkeormstame)

Masse af træ eller af anden fibrøst cellulosemateriale

Tekstil og tekstilvarer

Fodtøj, hovedbækning, paraplyer, solparaplyer, vandretøjer, sædestokke, piske, rideafgrøder og dele dertil; forberedte fjer og varer fremstillet hermed; kunstige blomster; artikler af menneskehår

Varer af sten, gips, cement, asbest, mica eller lignende materialer; keramiske produkter; glas og glas

Naturlige eller kulturperler, ædel eller halvædelsten, ædelmetaller, metaller plett med ædelmetaller samt varer deraf; imitationssmykker; mønt

Våben og ammunition

Uædle metaller og varer af uædle metaler

Maskiner og mekaniske apparater; elektrisk udstyr; dele dertil; lydoptagere og gengivere, billede og lydoptagere og reproducere til tvbillede og gengivere samt dele og tilbehør til sådanne artikler

Køretøjer, flyfartøjer, fartøjer og tilhørende transportudstyr

Optiske, fotografiske, kinematografiske, måle, kontrol, præcisions, medicinsk eller kirurgiske instrumenter og apparatur; ure og ure; musikinstrumenter; dele og tilbehør herf

Diverse fremstillede artikler

Kunstværk, samlerstykker og antik