Customs Documents

Met een gehalte aan aluminiumoxide van minder dan 98,5 gewichtspercenten

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald, met > 50 % van het totale gewicht met een deeltjesgrootte > 10 mm (m.u.v. met een aluminiumoxidegehalte > 98,5 gewichtsprocent "hoge zuiverheid")

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald, met < 50 % van het totale gewicht met een deeltjesgrootte > 10 mm (muv een gehalte aan aluminiumoxide > 98,5 gew.% "hoge zuiverheid")