Customs Documents

CN22 formulier

 

Zoals eerder aangegeven, is het noodzakelijk om goederen die de grenzen van de Europese Unie passeren aan te geven bij de douane. De exporteur kan dit proces faciliteren door een officiële aangifte te doen. De specifieke details van handelsartikelen worden vastgelegd op het CN22-formulier, een document waarop gedetailleerde informatie over het goed wordt verstrekt, zoals het gewicht, het land van herkomst en het type artikel. Het CN22 douaneformulier is bedoeld voor goederen met een gewicht onder de twee kilogram; indien het gewicht van het handelsproduct twee kilogram of meer bedraagt, dient het CN23-document te worden ingevuld. Een essentieel element op het CN22-formulier is de zogenaamde HS-code, een code die goederen classificeert op basis van een uitgebreide reeks categorieën.

CN22 voorbeeld

CN22 voorbeeld

Het is belangrijk dat een CN22 formulier wereldwijd te begrijpen is. Daarom is het globaal geaccepteerd om dit formulier in het Engels aan te leveren. Als de zending zakelijk is, dan is het aan te raden om uw btw nummer in het formulier te vermelden. Dit is niet verplicht, want ook particulieren moeten dit formulier gebruiken. Als u dit formulier heeft ingevuld, moet dit formulier op de buitenkant van uw zending zitten zodat de douane deze kan inzien.

Gevolgen van het niet goed toepassen van de regels

 

Als de douane ontdekt dat er onjuiste HS-codes zijn gebruikt of dat de CN22 douaneverklaring onjuist is ingevuld (bijvoorbeeld om lagere invoerrechten te verkrijgen en dus minder te betalen), heeft de douane het recht om tot drie jaar na de oorspronkelijke datum de juiste invoerrechten op te eisen. Met andere woorden, als er opzettelijk foutieve codes zijn gebruikt om kosten te besparen, kan dit uiteindelijk leiden tot aanzienlijke financiële verplichtingen die alsnog moeten worden voldaan. Het is daarom essentieel om altijd alert te zijn bij het exporteren en importeren van goederen buiten de Europese Unie, aangezien de regelgeving per land kan verschillen.