Customs Documents

Wat is een HS-code?

HS staat voor Harmonised System en wordt in het Nederlands vaak vertaald naar GS, dat staat voor Geharmoniseerd Systeem. HS is een wereldwijd gebruikt systeem dat ontwikkeld is door het World Custom Organisation (WCO) en zich bezighoudt met de classificatie van verhandelde producten. Elke vijf jaar wordt de HS-code lijst opnieuw bekeken en aangepast. Een HS-code is nodig wanneer een product de Europese grens passeert. Deze zorgt namelijk voor unanimiteit wanneer het over goederentransport gaat: elk type product bevat namelijk wereldwijd dezelfde HS-code. Deze codes zijn nodig voor je uitvoer- en invoerafgifte. Bij elk transport dat langs de douane gaat, wordt nagegaan welk type belasting er betaald moet worden en of er eventueel andere kosten bijkomen. Voor webwinkels die goederen verzenden is het aangeven van de HS-code dus zeer belangrijk.

Waaruit bestaat een HS-code?

Een HS-code bestaat standaard uit zes cijfers. De eerste twee cijfers staan voor een hoofdcategorie, bijvoorbeeld levende dieren en/of dierlijke producten, niet-dierlijke producten, mineralen, plastics et cetera. De volgende twee cijfers bevatten een rubriek binnen de hoofdgroep, bijvoorbeeld voor de categorie niet-dierlijke producten bestaan onder andere de subgroepen groenten en fruit. De laatste twee cijfers staan voor een subgroep binnen de rubriek: er wordt dus telkens iets meer gespecificeerd. Afhankelijk van het land waar je het product naar toe wilt verzenden of vanuit wilt ontvangen, kunnen meerdere cijfers worden toegevoegd. Vaak wordt het aangevuld tot acht of tien cijfers. Voor het product geëxporteerd wordt, wordt er gekeken welke codes er bijgevoegd moeten worden. Er bestaan namelijk per land specifieke voorwaarden aan de HS-codes.

Waaruit bestaat een HS-code?