Customs Documents

CN23 formulier

 

Een CN23-formulier, ook bekend als een douaneaangifteformulier, is een document dat wordt ingevuld om de inhoud en waarde van goederen die internationaal worden verzonden, aan te geven. Dit formulier wordt doorgaans opgevraagd door de douaneautoriteiten om de toepasselijke rechten, belastingen en heffingen vast te stellen die op de betreffende goederen van toepassing zijn. Het CN23-formulier wordt specifiek gebruikt voor kleine zendingen die niet als commercieel worden beschouwd, zoals persoonlijke bezittingen, geschenken of monsters. Het wordt typisch ingezet voor zendingen met een waarde tot 1000 euro (EUR).

Wat staat er op een CN23 formulier?

 

De afzender en ontvanger dienen beiden hun naam en adres te vermelden. Tevens moet de hoeveelheid en een gedetailleerde beschrijving van de goederen worden opgenomen, evenals de waarde ervan. Het land van oorsprong van de goederen en alle relevante GS-codes (codes van het geharmoniseerde systeem voor de classificatie van goederen in internationale handel) moeten eveneens worden aangegeven. Het CN23-formulier wordt doorgaans aan de buitenkant van het verzendpakket bevestigd, samen met alle benodigde documenten. Het is van essentieel belang dat de informatie op het formulier nauwkeurig en volledig is, omdat douanebeambten deze gegevens gebruiken om de toepasselijke rechten en heffingen vast te stellen.