Customs Documents

Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet), ook indien gebrand, ander dan bariumoxide bedoeld bij post 2816

Natuurlijk bariumcarbonaat "witheriet", ook indien gebrand (muv bariumoxide)

Natuurlijk bariumsulfaat "barieten"