Customs Documents

Hoofdstuk 25 zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement

Kleien, andalusiet, kyaniet en sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte of dinasaarde (excl. kaolien en andere kaolienklei en geëxpandeerde klei)

Asbest (excl. producten gemaakt van asbest)

Kiezelhoudende fossiele meelsoorten, bijv. kiezelgoer, tripoliet en diatomiet, en soortgelijke kiezelaarde, al dan niet gecalcineerd, met een schijnbaar soortelijk gewicht van < 1

Dolomiet, ook indien gebrand of gesinterd, incl. dolomiet ruw bijgesneden of alleen gesneden, door zagen of anderszins, in blokken of platen met een rechthoekige "inclusief vierkante" vorm (m.u.v. gebroken of gebroken dolomiet voor betonaggregaten, wegenbouw of spoorweg of andere ballast)

Gips; anhydriet; pleisters bestaande uit gebrand gips of calciumsulfaat, al dan niet gekleurd, met of zonder kleine hoeveelheden versnellers of vertragers

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en ander monumentaal of bouwsteen, al dan niet ruw gezaagd of enkel door zagen of anderszins in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm (m.u.v. in de vorm van korrels, snippers of poeder) , of reeds met de kenmerken van klinkers, trottoirbanden en plavuizen, en monumentale of bouwsteen met een schijnbaar soortelijk gewicht van > 2,5)

Cement, incl. cementklinkers, al dan niet gekleurd

Ongebrande ijzerpyriet

Kalksteen flux; kalksteen en andere kalksteen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kalk of cement;

Kaolien en andere kaolienkleien, ook indien gecalcineerd

Kiezels, grind, gebroken of steenslag, voor betonaggregaten, voor wegenbouw of voor spoorwegballast, grind en vuursteen, al dan niet thermisch behandeld; macadam van slakken, slakken of soortgelijk industrieel afval, ook indien de stoffen bedoeld in het eerste deel van de post zijn verwerkt; geasfalteerde macadam; korrels, snippers en poeder, van stenen bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien warmtebehandeld

Kwarts (excl. natuurlijk zand); kwartsiet, al dan niet ruw bijgesneden of enkel door zagen of anderszins in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm gesneden

Leisteen, al dan niet ruw bijgesneden of enkel door zagen of op andere wijze in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm gesneden; leisteenpoeder en leisteenafval

Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalkhoudende monumentale of bouwstenen met een schijnbaar soortelijk gewicht van > 2,5, en albast, al dan niet ruw gezaagd of alleen door zagen of anderszins gesneden in blokken of platen van vierkant of rechthoekig vorm (excl. in de vorm van korrels, snippers of poeder)

Mica, al dan niet in vellen gescheurd of gespleten; mica afval

Vermiculiet, perliet en andere minerale stoffen, nes

Natuurlijk bariumsulfaat "baryten"; natuurlijk bariumcarbonaat "witheriet", ook indien gebrand (muv bariumoxide)

Natuurlijke calciumfosfaten en natuurlijke aluminiumcalciumfosfaten, natuurlijke en fosfaatkrijt

Natuurlijk magnesiumcarbonaat "magnesiet"; gesmolten magnesiumoxide; doodgebrande "gesinterde" magnesia, al dan niet met kleine hoeveelheden andere oxiden die vóór het sinteren zijn toegevoegd; ander magnesiumoxide, al dan niet zuiver

Natuurlijk steatiet, al dan niet ruw bijgesneden of enkel door zagen of op andere wijze in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm gesneden; talk

Alle soorten natuurlijk zand, al dan niet gekleurd (muv goud en platinahoudend zand, zirkoon, rutiel en ilmenietzand, monazietzand en teer of asfaltzand)

Boraten, natuurlijk, en concentraten daarvan, al dan niet gebrand, en natuurlijke boorzuren met < 85% h3bo3 berekend op het droge gewicht (excl. boraten gescheiden van natuurlijke pekel)

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk (excl. puur calciumoxide en calciumhydroxide)

Puimsteen; emery; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuurmiddelen, ook indien warmtebehandeld

Veldspaat; leuciet, nefelien en nefeliensyeniet; vloeispaat

Zouten, incl. keukenzout en gedenatureerd zout, en zuiver natriumchloride, al dan niet in waterige oplossing of met toegevoegde antiklontermiddelen of vloeimiddelen; zeewater

Alle soorten zwavel (excl. gesublimeerde zwavel, neergeslagen zwavel en colloïdale zwavel)